کد خبر: 697474 A

تعداد مستمری‌‌‌های برقرار شده در سه ماه اول سال جاری از سوی سازمان تامین اجتماعی، ۶۱ هزار و ۸۱۵ مورد بوده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع مستمری‌‌‌های برقرار شده در همین مدت، ۴۷ هزار و ۵۴۷ مورد مربوط به بخش بازنشستگی و دو هزار و ۱۷ مورد مربوط به حوزه از کارافتادگی است.

همچنین در سه ماه بهار سال جاری، ۱۲ هزار و ۴۷ مورد مستمری بخش بازماندگان و ۲۰۴ مورد غرامت نقص مقطوع برقرار شده است.

بررسی مستمری‌‌‌های برقرار شده به تفکیک نوع بیمه قبل از برقراری در همین مدت نشان می‌‌دهد که ۴۲ هزار و ۱۹۳ مورد از مستمری‌ها به گروه بیمه‌‌شدگان اجباری اختصاص داشته است.

هفت هزار و ۴۴ بیمه شده اختیاری، سه هزار و ۹۳۱حرف و مشاغل آزاد، سه هزار و ۱۰۰ راننده، هزار و ۸۶۳ کارگر ساختمانی، هزار و ۹۰۷ قالیباف از دیگر گروهای بیمه‌‌‌شدگان هستند که در مدت مذکور در ردیف مستمری‌بگیران این سازمان قرار گرفته‌‌اند.

سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر