کد خبر: 696511 A

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از یک مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با کاهش شهریه این دانشگاه برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان آن مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایت سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ابطال  بخشی از یک مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با کاهش شهریه  این دانشگاه برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان آمده است: «هیأت امنای دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را به میزان ۸۰ درصد شهریه مصوب تعیین کرده است که این امر تبعیض ناروا است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با این استدلال که بر اساس بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت امنای دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و پرسنل دانشگاه امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان ۸۰ درصد مصوب نموده است، لذا این مقرره وجاهت قانونی ندارد و آن را ابطال کرد.

دانشگاه تهران دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور قانون اساسی مادی و معنوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر