کد خبر: 694663 A

معاون وزیر علوم خبر داد:

معاون اداری مالی وزارت علوم از تشکیل کارگروه تنوع بخشی به منابع درآمدزایی آموزش عالی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدتقی نظرپور در دومین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی، بر ضرورت کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی با افزایش درآمدهای جدید و پایدار تاکید کرد.

وی با اشاره به بسترسازی مناسب برای نقش آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه پایدار اظهار داشت: توسعه آموزش عالی با استفاده بیشتر و مناسبت تر از منابع غیردولتی، در کنار بودجه های دولتی، امری گریزناپذیر است؛ لذا باید در راستای کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی و افزایش درآمدهای جدید و پایدار گام های موثری برداریم.

معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به منابع درآمدی برخی از دانشگاه‌های برتر دنیا و مقایسه آن با دانشگاه های سطح یک کشور به بررسی سطوح مختلف درآمد عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها پرداخت و افزود: بررسی روند توسعه دانشگاه‌های طراز اول جهان نشان می دهد که این جهت گیری در دنیا با عبور از دانشگاه‌های آموزش محور و پژوهش گرا به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم محقق شده است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه تنوع بخشی به منابع آموزش عالی و طراحی مدل جامع درآمدزایی خاطرنشان کرد: در این کارگروه که با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و صاحب نظران دانشگاهی برگزار می شود، به بررسی و شناخت دقیق تر راه های تنوع بخشی به منابع آموزش عالی و ارائه برنامه عملیاتی می پردازد.

آموزش عالی بودجه معاون منابع مالی وزارت علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر