کد خبر: 694290 A

نماینده تام الاختیار شرکت آتیه سازان حافظ در امور فنی قرارداد بیمه‌های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های درمان این وزارت به بیمه شدگان خبر داد و گفت: بیش از ٢١٠ میلیارد ریال از این هزینه‌ها در آبان ماه امسال پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، سعید شاکرمی (نماینده تام الاختیار شرکت آتیه سازان در امور فنی قرارداد بیمه‌های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش) از پرداخت افزون بر ٢٥٠ میلیارد ریالی هزینه‌های درمان تکمیلی بیمه‌شدگان این وزارتخانه خبر داد و افزود: با اعتبار تامین شده از سوی تعاون این وزارت، ظرف مدت ۳ روز کلیه هزینه‌های متفرقه بیمه شدگان تا نیمه مرداد ماه گذشته و هزینه درمان بیماران خاص تا پایان آبان ماه امسال پرداخت شد.

وی با تأکید بر لزوم رضایت بیماران خاص و خانواده‌های آن‌ها برای دریافت هزینه‌ها به صورت هفتگی و خارج از نوبت اظهار داشت: انتظار می‌رود با همکاری بیش از پیش وزارت آموزش و پرورش با شرکت آتیه سازان حافظ در راستای تامین اعتبار کافی شاهد پرداخت هزینه‌های درمان بیمه شدگان ظرف مدت کمتر از یک ماه باشیم.

نماینده شرکت آتیه سازان حافظ در قرارداد بیمه‌های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به همکاری مناسب و بی وقفه بیمارستان‌های طرف قرارداد این شرکت تصریح کرد: مراجعه بیمه شدگان به مراکز طرف قرارداد، عدم پرداخت هزینه مستقیم درمان را به همراه دارد.

 

آموزش و پرورش بیمارستان درمان وزارت آموزش و پرورش هزینه های درمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر