کد خبر: 690287 A

صبح امروز صورت گرفت؛

صبح امروز میان شورای شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تقاهم نامه همکاری امضا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز میان شورای شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تقاهم نامه همکاری امضا شد.

صبح امروز و پیش از شروع نود و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با حضور اشرف بروجردى و محسن هاشمی میان شورای شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تقاهم نامه همکاری امضا شد.

شورای شهر تهران نامه سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران جلسه علنی شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر