کد خبر: 688342 A

مرتضی الویری:

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اینکه جابجایی ذیحساب بدون تایید شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری تهران صورت گرفته، امضای اسناد مالی توسط ذیحساب جدید بدون رعایت قوانین مذکور ایراد حقوقی دارد و مغایر قانون است. بنابراین در این امر باید اقدامات مقتضی از سوی شهرداری تهران صورت گیرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی الویری در نود و هفتمین جلسه شورا گفت: من پیش از هر امری تاسف خود از حرکت نسنجیده ایالات متحده از شروع تحریم‌ها را ابراز می‌کنم و امیدوارم با انسجام ملی این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی در ادامه افزود: در حالی که ما ذیحساب‌های مناطق را تایید کردیم متاسفانه ذیحساب اصلی بدون اطلاع شورای شهر تهران جابه‌جا می شود. آقای خسروی بدون اطلاع شورای شهر جایگزین آقای دلفانی می‌شوند.

الویری افزود: طبق ماده 79 قانون شهرداری‌ها کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد؛ ولی این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.

وی ادامه داد: همچنین مطابق با تبصره 1 بند 30 ماده 80 شرح وظایف شورای اسلامی شهر کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهرداری و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.

الویری گفت: با استناد به قوانین مذکور، شهردار تهران می‌بایست ابتدا ذیحساب جدید را در قالب لایحه معرفی و پس از تایید شورای اسلامی شهر تهران جایگزین می‌کرد. با توجه به اینکه جابجایی ذیحساب بدون تایید شورای اسلامی شهر تهران بوده امضای اسناد مالی توسط ذیحساب جدید بدون رعایت قوانین مذکور واجد ایراد حقوقی و مغایر قانون است؛ بنابرایندر این امر باید اقدامات مقتضی از سوی شهرداری تهران صورت گیرد.

شورای اسلامی شهر تهران شهرداری شهرداری تهران قانون کمیسیون برنامه و بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر