کد خبر: 688275 A

فرم اعتباربخشی مراکز آموزش پرستاری در جلسه هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری بررسی شد.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اعلام کرد: جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته تکنولوژی اتاق عمل در محل این دبیرخانه تشکیل شد و ضمن ارائه گزارش بازدیدهای انجام شده از دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، یزد و کرمانشاه در مقطع کارشناسی ارشد درخواست های تعدادی از دانشگاه ها برای تاسیس رشته در مقطع کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

 
همچنین در رابطه با موضوعات تقویت انجمن علمی دانشجویی اتاق عمل، برگزاری جلسه مدیران گروه های سراسر کشور همزمان با همایش کشوری دانشجویی اتاق عمل در آذر ماه 97 و نیازسنجی برای بازنگری برنامه آموزشی رشته اتاق عمل در مقطع ناپیوسته، تبادل نظر انجام شد.
 
براساس این گزارش جلسه هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری در مهرماه 97 برگزار شد و در این جلسه فرم اعتباربخشی مراکز آموزش پرستاری که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه شده بود مطرح و مقرر شد این برنامه و فرم های مربوطه برای اعضا به صورت کارگاهی ارائه شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد فرآیند ارزیابی و بازنگری برنامه آموزشی رشته پرستاری در مقطع کارشناسی آغاز شود تا در زمان مقتضی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به اجرا درآید.

انجمن علمی دانشگاه های علوم پزشکی کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر