کد خبر: 677705 A

طی حکمی از سوی رحمانی فضلی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل این وزارت کشور منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، طی حکمی از سوی رحمانی فضلی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل این وزارت کشور منصوب شد.

متن این حکم به این شرح است:

نظر به اهمیت پدافند غیرعامل برای مصون سازی و ضرورت کار بست الزمات و اعمال اصول آن نسبت به دارا ئی ها و سرمایه های مادی و معنوی وزارتخانه و نهادهای زیر مجموعه آن، جنابعالی را به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور منصوب می نمایم.

برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری زیرساختهای و دارائی های وزارت کشور، حفظ و ارتقاء پایداری کارکرد و ماموریت هنگام مواجهه با بحران از طریق اجرای کامل اصول و الزامات پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی و آموزش مناسب در این خصوص، مهمترین وظایف این کمیته برای نیل به مصون سازی می باشد که انتظار است با تلاش و مساعی لازم و همکاری همه بخش ها این معهم تحقق یابد.

توفیقات شما را در انجام این ماموریت از خداوند متعال خواستارم.

پدافند غیر عامل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر