کد خبر: 674521 A

«بهمن حق شناس» به عنوان سرپرست اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی عباسعلی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، سرپرست جدید اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن قدردانی از زحمات «علی قربانی» در دوران تصدی این پُست، «بهمن حق شناس» را به عنوان سرپرست اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب کرد.

آموزش و پرورش شهر تهران مدیرکل آموزش و پرورش درخشان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر