کد خبر: 672530 A

دانشگاه شهید بهشتی مشکل اسکان دانشجویان دختر روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی ارشد ترم ۵ و دکتری و کارشناسی ترم ۹ را حل کرد.

به گزارش ایلنا نقل از دانشگاه شهید بهشتی، با توجه به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته جهت حل مشکل اسکان دانشجویان دختر روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی ارشد ترم ۵ و دکتری و کارشناسی ترم ۹ با استفاده از تمام ظرفیت‌های خوابگاهی، به اطلاع  این دسته از دانشجویان که قبلا درخواست اینترنتی خوابگاه را ارائه کرده بودند، می‌رساند، از سوم مهر ۱۳۹۷  با مراجعه به سیستم جامع گلستان از خوابگاه تخصیص داده شده خود مطلع و به خوابگاه‌های تخصیص داده شده مراجعه کنند.

دانشجویانی که خوابگاه به آنها اختصاص داده شده باید به نکات زیر توجه کنند:

درصورت عدم ثبت اجاره بهاء و یا هرگونه مشکل به مسئول خوابگاه مربوطه مراجعه و از پرداخت  به دیگر حساب‌ها خودداری کنند.

بدیهی است در صورت واریز به دیگر حساب‌ها  امکان استرداد میسر نخواهد بود. در صورت عدم ثبت نام و تثبیت ترم آموزشی، امکان ادامه سکونت و استرداد وجه اجاره بهاء پرداختی مسیر نخواهد شد.

نظر به اینکه بر اساس درخواست‌های ارائه شده، خوابگاه تخصیص و اجاره بهاء ثبت شده، در صورتی که دانشجو قصد سکونت در خوابگاه را نداشته باشد حتما تا تاریخ ۸ مهر ۹۷ مراتب انصراف خود را به مسئول خوابگاه مربوطه اعلام یا از طریق پیشخوان خدمت مندرج در سیستم گلستان انصراف خود را ثبت کند.

 بدیهی است عدم مراجعه و پرداخت اجاره بهاء تا تاریخ مذکورعلاوه بر اینکه بمنزله انصراف از اسکان خوابگاه تلقی نشده، فضای در نظر گرفته شده به سایر متقاضیان اختصاص داده خواهد شد واجاره بهاء با احتساب جریمه در سیستم محفوظ خواهد بود.

دانشجو شهید بهشتی کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر