کد خبر: 672438 A

مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف با هدف حفظ اصول، ارزش ها و نگهداری از پیشینه علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و پیشرفت های آن در زمینه علم و فناوری افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، گنجینه مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف در مراسمی با حضور محمود فتوحی رئیس دانشگاه و اعضای هئیت رئیسه این دانشگاه افتتاح شد.  

این مرکز زیرمجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه است و فضایی را فراهم آورده تا اسناد، سوابق و فعالیت های پنجاه ساله دانشگاه صنعتی شریف در آن جمع آوری، سازماندهی، حفظ، نگهداری و پردازش شود.

محمد میرزایی رئیس مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف گفت: ایجاد مرکز اسناد دانشگاه در سال ۱۳۹۲ همزمان با تشکیل دبیرخانه بزرگداشت جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه تصویب و انجام آن به کتابخانه مرکزی محول شد.

وی افزود: راه اندازی این مرکز با انجام مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و سایت گنجینه نیز با شناسایی مدارک و همچنین فراهم سازی بستری مناسب برای ورود اطلاعات و نگهداری مدارک آغاز به کار کرده است.

رئیس مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: باتوجه به اهمیت این اسناد و بر طبق برنامه ریزی، مدارک در سه سطح مشاهده برای عموم، مشاهده در سطح دانشگاه و استفاده در محل در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

 میرزایی اظهار داشت: برای سهولت دسترسی به منابع مختلف موجود در گنجینه اسناد از طریق سایت، علاوه بر وجود امکانات جستجوی ساده و پیشرفته، منابع در قالب هفت گروه با عناوین مجموعه اسناد و گزارش ها، مجموعه انتشارات، مجموعه دانشکده ها، مراکز و ادارات، مجموعه رویدادها و مراسم، مجموعه شخصیت ها و مفاخر، مجموعه نوآوری ها و فناوری ها و مجموعه هدایا و یادبودها تقسیم بندی شده است.

وی گفت: عموم اساتید، کارکنان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف می توانند به صورت حضوری از این مرکز بازدید و چنانچه نوشته، عکس یا هرنوع مدرکی از گذشته دانشگاه و فعالیت ها و اقدامات در اختیار دارند بطور موقت یا دائمی در اختیار مرکز اسناد دانشگاه قرار دهند.

رئیس مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: علاقه مندان می توانند برای بازدید مجازی از مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت های این مرکز و تاریخچه دانشگاه به نشانی http://ganjineh.sharif.ir و http://asnad.sharif.ir مراجعه کنند.

دانشگاه صنعتی شریف رئیس دانشگاه علم و فناوری فناوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر