کد خبر: 664556 A

المپیاد ادبی به صورت منطقه ای باحضور دانش آموزان فارسی زبان کشورهایی چون افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و ارمنستان برگزار می شود.

به گزارش ایلنا،‌ فاطمه مهاجرانی رییس مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان عنوان کرد: بابرگزاری این المپیاد درآینده، کمک بسیارشایانی به هویت بخشی زبان فارسی خواهد شد.

وی با اشاره به این که استراتژی ما در ارتباط بامدارس استعدادهای درخشان کاهش کمیت به حد استاندارد و تلاش برای افزایش کیفیت مدنظراست،خاطرنشان کرد:حیات سمپاد مدیون مقام معظم رهبری است واگرنگاه ویژه ایشان نبود، سمپاد سالها قبل از بین رفته بود.

مهاجرانی، درباره برنامه‌های آتی این مرکز گفت: ایجادمجتمع های آموزشی و طراحی محتواهای آموزشی منعطف و قابل دسترس برای دانش آموزان سمپادی از مواردی است که دردستورکارما قراردارد.

 

 

 

پاکستان تاجیکستان دانش آموزان جوان منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر