کد خبر: 637316 A

نشست بررسی رانت و تخلف در مدیریت شهری با حضور مدیران شهرداری و شورای شهر تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست بررسی پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری با حضور افشین حبیب‌زاده (عضو شورای شهر)، محمدجواد شیرازی( رئیس سازمان بازرسی شهرداری)، محمدرضا جوادی یگانه(رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )و استادان دانشگاه برگزار می‌شود.

این نشست که اولین برنامه از سلسله نشست‌های ارائه پژوهش‌های مدیریت شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران است، روز چهارشنبه ۶ تیر ماه از ساعت ۱۶ در سالن شیبانی شورای شهر تهران برپا می‌شود.

در این نشست حسن عابدی جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) و حامد رحمانی (مجری بررسی الگوهای حکمرانی مبارزه با فساد در شهرداری‌ها) به بیان نتایج پژوهش‌های خود می‌پردازند.

موضوع مبارزه با فساد و شهر شیشه‌ای از شعارهای مدیریت شهری کنونی تهران اعم از شورای شهر و شهرداری تهران بوده و هست و اکنون شهروندانی که فساد در شهرداری را یکی از معضلات بزرگ این سازمان خدماتی تلقی می‌کردند درصددند تا راهکارها و برنامه‌های مجموعه مدیریت شهری به این منظور را شناخته و نتایج آن را ببیند.

در نشست بررسی پدیده رانت و فساد در مدیریت شهری تلاش می‌شود به پرسش‌های زیر پرداخته شود:

  • سطح فساد و تخلف اداری در شهرداری تهران چه میزان است و علت اینکه نوعا شهرداری‌ها از رتبه‌های نخستند چیست؟
  • سنجش علمی پدیده فساد در شهرداری تهران چگونه ممکن است و چگونه با تداوم سنجش فساد می‌توان با آن مقابله کرد؟
  • عوامل اصلی بروز فساد اداری در مجموعه شهرداری چیست و مقابله با کدام یک از آن‌ها می‌تواند تاثیرات سریعتر و عمیقتر در ارتقاء سلامت برجای بگذارد؟

 مأموریت اصلی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران تمرکز بر چالش‌ها و تدوین راهکار و برنامه جهت ارتقای عملکرد مدیریت شهری است که تاکنون صدها طرح پژوهشی در این راستا انجام شده است. اکنون این مرکز در نظر دارد با تعامل با شورای اسلامی شهر تهران و مدیران عالی شهرداری تهران در موضوعات دارای اولویت شهر، طی سلسله نشست‌های علمی به بررسی پژوهش‌های صورت گرفته و ارائه راهکارهای اجرایی در موضوعات بپردازد.

نشست اول از این مجموعه روز چهارشنبه ۶ تیرماه از ساعت ۱۶ در سالن شیبانی شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می‌شود و حضور اصحاب رسانه، کارشناسان مسائل شهری و تمامی شهروندان علاقمند به آینده تهران در این برنامه آزاد است.

اصحاب رسانه شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر