کد خبر: 566131 A

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:

عضو شورای شهر تهران در نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری و ارتقا تعاملات فرهنگی و بین‌المللی از الگوهای خواهر ‌خواندگی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام فخاری، خواهرخواندگی را مفهومی متفاوت از تعامل و تفاهم دانست و گفت: در خواهرخواندگی نوعی خویشاوندی و آمیختگی جان‌ها وجود دارد، در حالی که در حقیقت یک پیوند فرهنگی و‌اجتماعی است.

او ادامه داد: خواهر خواهندگی وقتی محقق می شود که میان دو شهر پیوند وجود داشته باشد و آیا به واقع این امر انجام شده است؟ وقتی می‌توانیم بگوییم این امر محقق شده که اقتصاد شهری، فضای کالبدی و غیره با یکدیگر پیوند داشته باشند و یا آینده و گذشته مشترکی وجود داشته باشد. اما این پیوند برقرار نشده است.

فخاری تصریح کرد: الگوهای خواهرخواندگی فقط به اسم خواهر خوانده می‌شوند و اگر به واقع با هم ارتباط جدی داشته باشند، می‌توانیم بگوییم پیوند خورده‌اند. ریشه مسئله در ناهمخوانی فلسفه زیست شهری است و این پیوند تا وقتی که نهادهای صنفی شهرهای خواهر خوانده با هم پیوند نداشته باشند، محقق نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر