کد خبر: 339573 A

حافظی با اشاره به نحوه مدیریت شهر تهران:

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، گفت: با کیفیت کنونی ارائه خدمات توسط شهرداری تهران، اگر لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، حتی ۱۰ درصد از بودجه مصوب سال ۹۴ نیز کمتر باشد، شهر تهران قابل اداره است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران، بعد از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۵ به شورای شهر تهران ضمن تشکر از ارائه به موقع لایحه بودجه به شورا، اظهار کرد: در سال جاری تنها ۱۸ کیلومتر مترو ساخته شده است در حالی که در گزارش ارائه شده از عملکرد ۲۰ ماهه شهرداری تهران اعلام شد که ۱۷۳ کیلومتر مترو ساخته شده است که این آمار صحیح نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مسئولان مترو ساخت و توسعه هر کیلومتر مترو همراه با ایستگاه و واگن، به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از عملکرد ۲۰ ماهه شهرداری تهران، ساخت هر کیلومتر ۲۴۰ میلیارد تومان گزارش شده است. با توجه به اینکه برای هر سال ۳۰ کیلومتر مترو در دستور کار است، از این رو مابه التفاوت این دو گزارش انحرافی معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد داشت.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچین تصریح کرد: در حوزه مواد مصرفی با اعمال مدیریت، شهرداری تهران هزینه مواد مصرفی را به ۵۰ میلیارد تومان کاهش داده و به صرفه جویی ۴۰۰ میلیارد تومانی دست یافته است این بدین معناست که شهرداری تهران در سال گذشته، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ریخت و پاش و هزینه غیرضرور داشته است.

حافظی تاکید کرد: با کیفیت کنونی ارائه خدمات توسط شهرداری تهران، اگر لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، ۱۰ درصد از بودجه مصوب سال ۹۴ نیز کمتر باشد، شهر تهران قابل اداره است.

وی در پایان بر ارائه لایجه بودجه سال ۹۵ در قالب برنامه اکسل تاکید کرد و گفت: اگر شهرداری تهران لایحه بودجه را در قالب برنامه اکسل در اختیار شورا قرار ندهد، تیم ۱۵ نفره دانشجویی برای این کار بسج شده است تا سه روز آینده بودجه را در قالب برنامه اکسل به شورای شهر تحویل خواهند داد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر