کد خبر: 299761 A

وزیر ورزش و جوانان خبر داد:

وزیر ورزش وجوانان گفت: اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی دولت با تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش مخالف بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود گودرزی در نشست خبری خود در هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد تغییر معاون ساماندهی امور جوانان در پایان دومین سال فعالیت دولت گفت: آقای گلزاری معاون سابق این بخش فردی فاضل و دانشمند و متخصص در حوزه خودش بود اما شرایط ایجاب می‌کرد که تغییر نگاهی در حد کلان داشته باشیم.

وی ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتیم؛ از فرد دیگری که جوان‌تر است و تجربه بیشتری در این زمینه دارد و مدیر کل این حوزه در گذشته بوده است استفاده کنیم.

وزیر ورزش گفت: امیدواریم در این دو سال باقی مانده با سرعت بیشتری حرکت کنیم و کندی‌های قبل را جبران کنیم.

وی در ادامه در ارتباط با منتفی شدن تفکیک حوزه ورزش از جوانان گفت: این مسئله هنوز به طور قطع منتفی نشده است اما تصمیم اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی دولت با انفکاک مخالف بود بنابراین سه پیشنهاد در راستای ارتقای جایگاه و تغییر در برخی حوزه های وظیفه‌ای مانند جدا شدن از مسائل مربوط به وام و مسکن مطرح شده است و در حال بررسی است .

وی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که در این باره مطرح شده است افزایش سهم جوانان در بودجه وزارتخانه است همچنین پیشنهاد دیگر تغییر این معاونت به سازمان وابسته است که در آن صورت ردیف بودجه مستقل خود را خواهد داشت.

وی ادامه داد: در گذشته سازمان ملی جوانان 40 میلیارد بودجه داشت که 33 میلیارد تومان آن صرف هزینه های جاری و 7 میلیارد صرف جوانان می‌شد که اکنون نیز بودجه جوانان همین مقدار است.

وزیر ورزش و جوانان در ارتباط با این سوال که چرا برخلاف نظر کارشناسان در گذشته عنوان کرده بود که با مشکل هویت جوانان درکشور روبرو نیستیم گفت: من اظهار کردم که با بحران هویت جوانان روبرو نیستیم و مشکل و بحران را به آن معنا که در کشورهای دیگر وجود دارد، نداریم اما در حال گذر  از یک نحوه و سبک زندگی سنتی به مدرن هستیم که با تغییر پارادایم ها همراه است.

گودرزی در ارتباط با برنامه ریزی های حوزه جوانان برای برنامه ششم توسعه عنوان کرد: تاکنون درجلسات دولت برای برنامه ششم ما در گروه خودمان کاملترین برنامه را در این حوزه داشته ایم و سایر دستگاهها از این مسئله عقب تر از ما هستند.

 

 

دولت مسکن ورزش و جوانان وزارت ورزش اعضای کمیسیون اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا