کد خبر: 184707 A

معاون فنی و درآمد تأمین‌اجتماعی:

«توزیع دستمزدی بیمه‌شدگان، توزیع مستمری، میزان کمک‌های جانبی، منابع سازمان برحسب نوع درآمد و مصارف سازمان برحسب نوع هزینه از پارامترهای مؤثر مالی بر نرخ حق‌بیمه است.»


معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به علم اکچوآری، گفت: علم اکچوآری علم محاسبه حق‌بیمه در دنیاست و تمامی بیمه‌گران نرخ حق‌بیمه را بر این اساس تعیین می‌کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی با اعلام این مطلب، افزود: پارامترهای جمعیتی، مالی و شاخص‌ها در تعیین نرخ حق‌بیمه مؤثر است.

وی از شاخص‌های جمعیتی، توزیع سنی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، جمعیت شاغل، جمعیت کل کشور، نرخ مشارکت جامعه از نظر سن و جنس، مرگ و میر، ازکارافتادگی، بازنشستگی، خروج از سیستم بیمه، خروج از مستمری‌بگیران و توزیع سابقه بیمه‌شدگان را اعلام کرد.
زدا درخصوص پارامترهای مالی گفت: توزیع دستمزدی بیمه‌شدگان، توزیع مستمری، میزان کمک‌های جانبی، منابع سازمان برحسب نوع درآمد و مصارف سازمان برحسب نوع هزینه از پارامترهای مؤثر مالی بر نرخ حق‌بیمه است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: نرخ تورم، نرخ رشد دستمزد، چگالی اجتماع، نرخ وصول، نرخ بیکاری و نرخ سود سرمایه‌گذاری از شاخص‌های مؤثر بر نرخ حق‌بیمه است.
وی تصریح کرد: در کشور ایران نرخ حق‌بیمه ۳۰ درصد است، درحالی که در کشورهای فرانسه، سوئد و آلمان ۴۲ درصد و یا در لهستان و چین ۴۰ درصد و در آرژانتین، بلژیک و اسپانیا حدود ۳۷ درصد است.
زدا با اشاره به سنجش وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر با ضریب پشتیبانی، گفت: ضریب پشتیبانی نسبت کسانی که حق‌بیمه می‌پردازند، درمقابل نسبت کسانی که از صندوق مستمری دریافت می‌کنند، به دست می‌آید. اگر این ضریب به عدد ۵ نزدیک شود، وضعیت صندوق بحرانی توصیف می‌شود و درحال‌حاضر این ضریب در سازمان تأمین‌اجتماعی ۵/۶ است و به عبارتی ما به مرز خطر نزدیک می‌شویم.
وی به قیمت تمام شده محصولات به عنوان عامل مؤثر در حق‌بیمه اشاره کرد و افزود: براساس تحقیقات، ۲ درصد از قیمت تمام شده محصولات شامل حق‌بیمه می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی مانع تولید و پیشرفت اقتصادی نیست و عوامل دیگری مانند نرخ مبادله و نرخ دلالی حدود ۲۰ درصد در قیمت تمام شده تولید دخالت دارند.

آرژانتین تورم چین درآمد رشد روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شاخص لهستان مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر