کد خبر: 173965 A

رئیس فراکسیون کارگری شورای تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

«حقوق بازنشستگان اتوبوس رانی شهر تهران موضوع دیگری بود که در فراکسیون کارگری شورا به آن رسیدگی شد. / این عضو شورای شهر تهران همچنین از همسان سازی مزایای کارکنان شهرداری تهران همچون حق مسکن ایاب و ذهاب و… در آینده نزدیک خبر داد.»

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفت: ۷۰ درصد بازنشستگان شهرداری کمتر از ۵۶۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند.

محسن سرخو با ایلنا با اشاره به گزارش ارائه شده توسط معاونت منابع انسانی شهردرای تهران از رسید گی به حقوق بازنشستگان شهرداری تهران در فراکسیون کارگری خبر داد و اظهار کرد: درنخستین گام نسبت به ۶۴ ساعت مداومت کاری ۹۰۰ آتش نشان بازنشسته شهرداری تهران تصمیم گیری شد که در نهایت قرار شد با راهکار قانونی این اضافه کاری به این افراد پرداخت شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این اعتبار قرار است که از متمم بودجه سال ۹۳ پیش بینی شود تاکید کرد: خواسته بازنشستگان آتش نشانی این است که همانند سایر نیروهای آتش نشانی این مبلغ به آنها پرداخت شود.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان اتوبوس رانی شهر تهران موضوع دیگری بود که در فراکسیون کارگری شورا به آن رسیدگی شد تاکید کرد: تعداد بازنشستگان شرکت و احد بیش از سازمان آتش نشانی است و مشخص شد مطالبات آنها با آتش نشانی تفاوت دارد چرا که کارکرد حقوق آنها در طول سنوات گذشته پرداخت نشده است و باید راهکار قانونی برای این موضوع دیده شود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای تهران همچنین از راهکار قانونی برای افزایش مستمری کارکنان بازنشسته شهرداری تهران خبر داد و گفت: براساس گزارش معاونت منابع انسانی شهرداری تهران، ۷۰درصد بازنشستگان شهرداری حقوقی کمتر از ۵۶۰ هزار تومان دریافت می کنند که این موضوع قابل توجه است و نیاز به رسیدگی عاجل دارد.

این عضو شورای شهر تهران همچنین از همسان سازی مزایای کارکنان شهرداری تهران همچون حق مسکن ایاب و ذهاب و… در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه کارکنان شهرداری در سازمان ها و شرکتهای مختلف به نظر هیات مدیره ۱۰۰هزار تا ۶۰۰ هزار تومان مزایای متغیر دریافت می کنند از این رو لازم است در چار چوب قانون با صدور بخشنامه ای این تبعیض در سازمان و نهادهای شهرداری تهران از بین برود.

آتش نشانی اتوبوس پایتخت حقوق سازمان آتش نشانی شورای شهر تهران شهر تهران شهرداری شهرداری تهران مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر