کد خبر: 1099145 A

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه کسب درآمد در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: آثار مالی و اقتصادی بحران کرونا درعملکرد بودجه ۱۴۰۰ و پیش بینی تداوم بحران و شدت یافتن‌عدم تعادل منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ تا پایان نیمه اول سال جاری مستلزم تغییرات اساسی سیاست‌ها و اقدامات مالی و اقتصاد مدیریت شهری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش هزینه و درآمد دو ماهه (فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰) شهرداری تهران در بحش عملکرد حساب درآمد، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۸ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره دو ماهه مبلغ ۲هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد کسب شده است.بنابراین طی دو ماهه مذکور کسری عملکرد۵ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود. البته در دوماه اول هر سال با این‌عدم تعادل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: از کل درآمد دو ماهه (۲۵.۸۳۲) ۳۰ درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است. 

خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه‌ای، اعلام کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۶ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۲هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان (۴۳ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۱۰۰ درصد آن بصورت پرداخت‌های نقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست. 

رسولی در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه فروردین، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی فروردین ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۴هزار ۷۳ میلیارد تومان اقدام کند. در این ماه مبلغ یک هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد کسب شده است. از کل درآمد فروردین (۱۲.۹۹۱) ۱۴درصد آن درآمد پایدار و ۸۶ درصد آن درآمد ناپایدار است. 

وی درباره عملکرد هزینه‌ای نیز افزود: شهرداری تهران در فروردین ماه تا سقف ۳هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ یک هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان در این ماه تقریباً معادل ۴۵ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ تقریبا ۱۰۰ درصد آن بصورت پرداخت‌های نقدی است. 

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه اردیبهشت، تصریح کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی اردیبهشت ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۴هزار و ۷۳ میلیارد تومان اقدام کند. در این ماه مبلغ یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد کسب شده است. از کل درآمد اردیبهشت (۱۲.۸۴۱) ۴۵درصد آن درآمد پایدار و ۵۵ درصد آن درآمد ناپایدار است. 

وی ادامه داد: شهرداری تهران در اردیبهشت ماه تا سقف ۳هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ یک هزارو ۵۸۰ میلیارد تومان در این ماه تقریباً معادل ۴۹ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. که از این مبلغ تقریبا ۱۰۰ درصد آن بصورت پرداخت‌های نقدی است. 

رسولی در بخش تحلیل و ارزیابی گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است. 

وی ادامه داد: از کل درآمد وصولی اردیبهشت ماه (۱۲.۸۴۱میلیارد ریال) ۴۵درصد آن درآمد پایدار و ۵۵ درصد آن درآمد ناپایدار است. از کل درآمد وصولی دو ماهه (۲۵.۸۳۲میلیارد ریال) ۳۰درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است. 

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین گفت: شاخص‌عدم تحقق درآمد به ۶۸ درصدعدم تحقق در این دوره (دو ماهه) رسیده است. همچنین آثار مالی و اقتصادی بحران کرونا درعملکرد بودجه ۱۴۰۰و پیش بینی تداوم بحران و شدت یافتن‌عدم تعادل منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ تا پایان نیمه اول سال جاری مستلزم تغییرات اساسی سیاست‌ها و اقدامات مالی و اقتصاد مدیریت شهری است.

 

انتهای پیام/
سید حسن رسولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر