کد خبر: 1098458 A

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گردهمایی مجازی روسای ادارات انجمن اولیا و مربیان استان‌ها مشارکت اولیا در نظام تعلیم و تربیت و در قالب انجمن اولیا و مربیان را نمادی از مشارکت واقعی، مستمر و نظام‌مند اولیا دانست.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: انجمن اولیا و مربیان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مشارکت را در آموزش و پرورش رقم زند.

وی افزود: در قالب طرح هدایت بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه تبلت و موبایل توسط انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس در کوتاه‌ترین زمان فراهم گشت و به دانش آموزان کم برخوردار اهدا شد که این نشان از کارکرد بالای مشارکت اولیا در نظام تعلیم و تربیت است.

معاون وزیر مشارکت را دارای سه عنصر دانست و گفت: ارادی و درونی بودن، درگیری ذهنی فرد با خود و هدفمند بودن سه عنصر اصلی مشارکت است.

حسینی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت نیازمند مشارکت درون و برون سازمانی است، گفت: مشارکت درون سازمانی همان مشارکت معلمان، دانش‌آموزان، کارکنان، کارشناسان، پیشکسوتان و مدیران آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت است و مشارکت برون سازمانی نیز مشارکت نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی است که مشارکت اولیا در قالب انجمن‌های اولیا و مربیان در هر دو مقوله می‌گنجد.

معاون وزیر با بیان اینکه مشارکت را می‌توان به سه مدل تقسیم کرد، گفت: اولین نوع مشارکت، مشارکتی است که تشریفاتی و تزئیناتی است و دومین نوع مشارکت، مشارکت محدود است که فرد می‌خواهد از طریق تصمیمی که گرفته است دیگران مشارکت کنند تا تصمیمش تایید شود.

وی افزود: مدل سوم مشارکت، مشارکت اصیل و واقعی است که و در این نوع مشارکت فرد در تصمیم گیری، اجرا، نظارت و بهره‌برداری دخیل می‌شود.

حسینی گفت: مشارکت واقعی مشارکتی با مردم است نه برای مردم، مشارکتی نظام مند، مستمر و تشکیلاتی است نه ذره‌ای، توده‌ای و پراکنده، مشارکتی تقاضا محور است نه عرضه محور و این مشارکت می‌تواند در چند بعد محقق شود.

وی در ادامه گفت: اولین بعد این است که مشارکت واقعی می‌تواند نمادین باشد مانند زمانی که افراد در پاسداشت یک روز شرکت می‌کنند و دومین بعد این است که مشارکت واقعی می‌تواند مقطعی باشد مانند زمانی که افراد در انتخابات شرکت می‌کنند.

حسینی افزود: سومین بعد مشارکت واقعی، نظام‌مند و مستمر بودن آن است یعنی تشکیلاتی شکل می‌گیرد تا افراد در یک امر مشارکت کنند و چون این مشارکت استمرار و تشکیلات دارد بنابراین اثرگذاری بیشتری هم دارد.

وی تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان در زمینه مشارکت در بعد سوم مشارکت یعنی مشارکت واقعی می‌گنجد چون این انجمن هم تشکیلات دارد و هم نظام‌مند است.

رئیس سازمان آموزش و پروش استثنایی با بیان اینکه بسته تحولی توسعه مشارکت‌ها و اجتماعی شدن با ۷ فعالیت در آموزش و پرورش استثنایی تدوین و اجرایی شده است، گفت: یکی از فعالیت‌های این بسته ایجاد پارلمان مشورتی اولیای دانش آموزان استثنایی در سطح منطقه‌ای و کشوری است.

وی در ادامه گفت: پارلمان مشورتی اولیا مشارکت در تعلیم و تربیت در قالب نظام پارلمانی است تا اولیا مشارکت واقعی، نظام‌مند و مستمر داشته باشند.

حسینی گفت: در مدرسه می‌تواند انواع مشارکت اولیا به شکل نظام‌مند رقم بخورد و در همین راستا فعالیت مدرسه یاری اولیا در آموزش و پرورش استثنایی طراحی شده تا توانمندی و ظرفیت والدین شناسایی شود و تخصص آن‌ها به یاری و مشارکت در مدرسه بیاید.

حسینی بیان کرد: در فعالیت مدرسه یاری اولیا، ۶ هزار نفر از والدین دانش آموزان استثنایی مشارکت داشتند و اولیا مدرسه یار، اولیا دانش یار، اولیا ورزش یار، اولیا وقف یار از جمله ظرفیت‌هایی بود که به کار گرفته شد.

معاون وزیر با بیان اینکه کرونا جامعه جهانی را به سمت جامعه طوفانی سوق داد، گفت: جامعه طوفانی زمانی شکل می‌گیرد که تغییرات و تحولات نظام اجتماعی سریع، فراگیر و غیر قابل پیش بینی باشد و جامعه از پیش برای تغییرات آمادگی نداشته باشد.

وی در ادامه گفت: زیست بوم کرونا در همه ابعاد جامعه از جمله آموزش و پرورش تاثیر گذاشت و مدارس تعطیل شد اما با پیاده‌سازی اطلس یادگیری آموزش تداوم پیدا کرد.

حسینی با بیان اینکه کرونا علیرغم کارکردهای منفی و نامناسب، کاردکردهای مثبت نیز داشت، گفت: در زیست بوم کرونا فناوری‌های نوین به معلمان نزدیک‌تر شد و خانواده‌ها در تعلیم و تربیت درگیر شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه مشارکت خانواده‌ها در آموزش و پرورش استثنایی از ضروریات عصر کرونا است لذا برای آموزش والدین ۷ گروه دانش آموز استثنایی، ۷ دبیرخانه کشوری ایجاد شد تا هر یک از این دبیرخانه‌ها وظیفه توانمندسازی یک گروه از والدین را بر عهده بگیرند.

حسینی گفت: همچنین برنامه همیار معلم با هدف مشارکت اولیا در تعلیم و تربیت فرزندانشان در آموزش و پرورش استثنایی اجرایی شده است.

 

انتهای پیام/
تعلیم و تربیت جامعه موبایل سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر