کد خبر: 1093228 A

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور اصلاح «آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» فراخوان داد.

به گزارش ایلنا، نظر به مصوبه جلسه ۸۲۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ضرورت اصلاح «آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی»، و به منظور پاسخگویی صحیح به دغدغه‌های اعضای محترم هیأت علمی و لحاظ کردن تغییرات هدفمند در گذر ۵ ساله‌ی پس از تدوین آئین نامه مزبور، موضوع بروزرسانی آئین نامه در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

در این راستا ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر دارد طی فراخوانی عمومی، امکان هم اندیشی و تعامل اثربخش با جامعه اساتید را فراهم آورد و نقطه نظرات اعضاء محترم هیأت علمی را در دو محور اصلاحات «راهبردی» و اصلاحات «فرآیندی»، دریافت کند:

ایرادات راهبردی وارد بر چارچوب کلی آئین نامه

ایرادات فرآیندی ماده ۱؛ متناظر با موضوع و امتیازات «فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی»

ایرادات فرآیندی ماده ۲؛ متناظر با موضوع و امتیازات «فعالیت‌های آموزشی»

ایرادات فرآیندی ماده ۳؛ متناظر با موضوع و امتیازات «فعالیت‌های پژوهشی، فناوری»

ایرادات فرآیندی ماده ۴؛ متناظر با موضوع و امتیازات «فعالیت‌های علمی، اجرایی»

پیوند فراخوان به آدرس sccr. ir/freg، در دسترس قرار دارد و تا تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ برای دریافت یادداشت‌ها و نکات اصلاحی، فعال خواهد بود.

 

انتهای پیام/
آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی علم و فناوری فناوری فراخوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر