کد خبر: 1085160 A

عضو شورای شهر تهران از نامه‌نگاری با شهردار تهران بمنظور پیگیری وضعیت کارکنان سازمان ورزش خبر داد.

به گزارش ایلنا، افشین حبیب‌زاده در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پرسنل انتظامات سازمان ورزش تا تاریخ ۳۰.۰۶/ ۱۳۹۴ به صورت قرارداد مستقیم با سازمان ورزش یا به صورت قرارداد خدمات اداری شهر در حال فعالیت و همکاری بودند که در آن مقطع به بهانه انتقال به یگان حفاظت شهرداری، لغو قرارداد شده و به شرکت پیمانکار واگذار شدند. 

او در ادامه نوشت: نظر به اهمیت رفع دغدغه امنیت شغلی کارکنان با سابقه آن سازمان و همچنین با عنایت به حساسیت امر حفاظت و نگهداری اماکن ورزشی شهری که جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، شایسته است با توجه به بخشنامه شماره ۱۱۴۲۱۲۵ /۱۰ مورخ ۱۴.۰۹/ ۱۳۹۵ شهردار وقت تهران در خصوص ساماندهی منابع انسانی، نیروهای انتظامات این شرکت به قرارداد کار موسسه هادیان شهر تبدیل وضعیت شوند. 

حبیب زاده افزود: در خصوص ۵۴ نیروی این سازمان که پیشتر با قرارداد خدمات اداری شهر با این سازمان همکاری و بیشتر از ۱۰ سال سابقه داشته‌اند و در حال حاضر قرارداد آن‌ها، قرارداد موقت با سازمان است، جهت رفع دغدغه امنیت شغلی آن‌ها، سازمان ورزش راهکارهای مربوط به بازگرداندن آن‌ها به قرارداد خدمات اداری شهر و یا قرارداد دائم خود سازمان ورزش را بررسی و گزارش مربوطه را ارائه کند. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بنابراین با توجه به زمان اندک باقی مانده از مدیریت شهری دوره پنجم، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را در اسرع وقت مورد بررسی و قرار داده و ضمن انجام هرگونه اقدام لازم نتیجه را اعلام نمایند.

شورای شهر شورای شهر تهران شهردار تهران شهرداری اماکن ورزشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر