کد خبر: 1080950 A

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تاکید کرد؛

از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تأکید شد تا بخشنامه توانیر با موضوع «عدم قطعی برق حوزه‌های امتحانات نهایی» پیگیری شود.

به گزارش ایلنا، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها تصریح کرد: به منظور جلوگیری از قطع برق در هنگام برگزاری امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم، مدیرکل محترم نظارت بر توزیع برق کشور طی نامه شماره ۵۸۹/۳۱۳۶/۱۴۰۰ به تاریخ ۲خرداد ۱۴۰۰ (پیوست) خطاب به مدیران عامل محترم کلیه‌های شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها اعلام نمودند، که با هماهنگی مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا از اعمال خاموشی (مدیریت بار) در ساعات برگزاری امتحانات اکیداً خودداری شود. بر این اساس، مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها در اسرع وقت با مدیرعامل شرکت برق استان (طبق نامه پیوست) هماهنگی و نتیجه را برای مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی ارسال نمایند.

این بخشنامه را ازاینجا مشاهده نمایید.

 

 

دانلود فایل
برق آموزشی امتحانات سنجش قطع برق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر