کد خبر: 1080110 A

اعضای شورای شهر تهران با لایحه یک فوریتی نامگذاری یکی از معابر اصلی تهران به نام مرحوم اکبر ترکان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و نود و ششمین جلسه شورای شهر تهران لایحه یک فوریتی نامگذاری یکی از معابر شهر تهران به نام اکبر ترکان در دستور کار قرار گرفت. 

محسن هاشمی درباره این لایحه گفت: نامگذاری یکی از معابر اصلی به نام مرحوم اکبر ترکان اولین دستور امروز است و تاکنون ۱۵ نفر از اعضا آن را امضا کردند. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران یک فوریت این لایحه مبنی بر نامگذاری یکی از معابر اصلی به نام مهندس اکبر ترکان را با ۱۹ رای موافق تصویب کردند.

 

اکبر ترکان شورای شهر تهران شهر تهران لایحه جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر