کد خبر: 1078163 A

برای نخستین بار؛

انجمن علمی آموزشی دبیران زیست‌شناسی شهر تهران و شاخه دبیران انجمن زیست‌شناسی ایران نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست‌شناسی با محوریت روش‌ها و فناوری‌های نوین در آموزش زیست‌شناسی را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ انجمن علمی آموزشی دبیران زیست‌شناسی شهر تهران و شاخه دبیران انجمن زیست‌شناسی ایران، نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست‌شناسی را با محوریت روش‌ها و فناوری‌های نوین در آموزش زیست‌شناسی برگزار می‌کند.

سایر محورهای این کنفرانس شامل تحلیل تغییرات محتوایی کتاب‌های درسی، بیان تجربیات جذاب در آموزش زیست‌شناسی، مطالعات تطبیقی در آموزش زیست‌شناسی، تحلیل واژگان نونگاشت در کتاب‌های درسی، ارائه پژوهشگاه‌های بین رشته‌ای در ری زیست‌شناسی، مدارس نسل جدید، کاربرد‌های اقتصادی زیست‌شناس‌های، آموزش زیست‌شناسی و مخاطره‌های زیست محیطی و آموزش مجازی زیست‌شناسی فرصت‌ها و چالش‌ها است.همچنین آسیب‌شناسی کنکور و کتاب‌های کمک آموزشی و دوگانگی کاربرد واژگان نونگاشت در مدارس و دانشگاه از دیگر مواردی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کنفرانس دوسالانه دبیران زیست‌شناسی صبح روز پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

زیست شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر