کد خبر: 1074063 A

معلم سیرجانی با اهدای منزل مسکونی خود به آموزش‌وپرورش جهت ساخت مدرسه، نام خود را در ردیف خیران مدرسه‌ساز ماندگار کرد.

به گزارش ایلنا، معلم سیرجانی با حضور در دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت منزل مسکونی خود را جهت ساخت مدرسه به مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان سیرجان انتقال داد.

این معلم نیک‌اندیش سیرجانی با تأکید برعدم انتشار نامش، گفت: آموزش‌وپرورش می‌تواند در صورت‌عدم کاربری منزل برای ساختمان آموزشی، اقدام به فروش منزل و درآمد حاصل از فروش آن را صرف ساخت مدرسه در این شهرستان کند.

 

درآمد مدرسه معلم آموزش منزل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر