کد خبر: 1071531 A

از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی – آزمایشی، پیمانی و قرارداد کار معین»، به ادارت کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در راستای‌عدم تمرکز، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی مناطق آموزشی، همچنین افزایش رضایت شغلی و کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادکار معین»، شاغل در واحدهای آموزشی و متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها، ابلاغ شد.

بر اساس شیوه نامه مذکور، فرآیند «نقل و انتقال برون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰»، در بازه زمانی ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، انجام خواهد شد. مبنای انتقال در سامانه جامع منابع انسانی (HRM) عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد می‌باشد. در ضمن نقل و انتقال درون استانی، بارعایت ضوابط و مقررات مربوط، در بازه زمانی ۱۱ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد۱۴۰۰ به اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها تفویض می‌گردد.

در این شیوه نامه، نداشتن تعهد خدمت به منطقه مبدأ، لازمه انتقال دائم برون استانی است، بنابراین، فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی (به میزان دو برابر مدت تحصیل) و مستخدمین ماده ۲۸ (به مدت ۱۰ سال) و سایر کارکنان که تعهدی مبنی بر خدمت در مناطق مورد تعهد داده‌اند، مجاز به ارائه درخواست و تکمیل فرم امتیازبندی نمی‌باشند.

همچنین؛ دارابودن حداقل دو سال سابقه خدمت آموزشی تمام وقت در آموزش و پرورش، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، رسمی-آزمایشی و پیمانی، به عنوان «ضوابط و مقررات انتقال موقت برون استانی»، ذکر شده است.

شیوه نامه نقل و انتقال را از اینجا مشاهده کنید.

 

انتهای پیام/ دانلود فایل
آموزش و پرورش استان اداره کل آموزش و پرورش استان معلم سال تحصیلی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر