با وجود تمدید محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اصفهان، مردم باز هم در خانه نشستند و برای لذت بردن از اردیبهشت پا به کوچه و خیابان می گذارند. این درحالی است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای رعایت پروتکل ها و اجرای محدودیت ها تاکید دارد.

 

کد خبر: 1070730