با حضور وزیر بهداشت و درمان، استاندار اصفهان و تنی چند از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس، فاز سوم کار آزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران- انستیت فینلای کوبا در اصفهان و هفت شهرستان دیگر در کشور از امروز برگزار شد.

 

 

کد خبر: 1068449