کد خبر: 1067191 A

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: آیین‌نامه تشکیل کارگروه ‌ورزش اعضای هیأت‌ علمی و غیرهیأت علمی ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزشی، پژوهشی، فناوری و ستادی آموزش‌عالی کشور به تصویب وزیر علوم رسید.

به گزارش ایلنا، محمد حسین علیزاده در خصوص هدف از تصویب آیین نامه مورد اشاره  گفت: این آیین‌نامه به منظور ایجاد شرایط مناسب و هماهنگی فعالیت های ورزشی، تعمیم ورزش های همگانی و برنامه ریزی مسابقات ورزشی در راستای افزایش کارایی اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاهها تصویب و ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: با تشکیل کارگروه توسعه ورزش اعضای هیات علمی و کارکنان در دانشگاهها، اهداف مختلفی همچون. تربیت و تقویت جسمی، روحی و روانی اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت علمی مؤسسه از طریق فعالیت‌های ورزشی جسمانی، ارتقای سطح سلامت و تندرستی به منظور افزایش کارایی اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و ارتقای سطح کیفیت زندگی و افزایش نشاط و شادابی در محیط‌های دانشگاهی پیگیری خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، ارتقای فرهنگ پرداختن به ورزش در اقشار مختلف دانشگاهی و حوزه ستاد وزارت، ایجاد انگیزه در واحدهای مختلف دانشگاهی و ستادی به منظور تلاش بیشتر جهت تحقق اهداف و برنامه‌های تربیت‌ بدنی ، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، ایجاد هماهنگی، انسجام و همدلی بین اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت علمی مؤسسات‌ و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای ملی ورزش کشور را از دیگر اهداف ایجاد کارگروه توسعه ورزش اعضای هیات علمی و کارکنان برشمرد.

وی گفت: ریاست کارگروه توسعه ورزش اعضای هیات علمی و کارکنان در سازمان های ستادی آموزش عالی و دانشگاهها با معاون پشتیبانی و مدیریت منابع است و دبیر کارگروه مدیر تربیت بدنی دانشگاه و تعداد دیگری از مدیران دانشجویی و فرهنگی و اداری و دو نماینده اعضای هیات علمی و کارکنان عضو این گروه خواهند بود .

علیزاده ماموریتهای مهم این کارگروه را تعیین، تدوین و تنظیم تقویم سالانه فعالیت‌های ورزشی مؤسسه برای تصویب،اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب مربوط به ورزش اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت علمی، ارایه راهکارهای لازم به منظور ایجاد هماهنگی و بهره‌گیری بهینه از مجموعه امکانات ورزشی موجود و ایجاد بستر مناسب برای توسعه ورزش همگانی ‌و‌ قهرمانی برای اعضای هیأت‌ علمی و غیر هیأت علمی برشمرد.

آموزش عالی آیین نامه روحی و روانی فناوری تربیت بدنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر