کد خبر: 1065632 A

نظری:

عضو شورای شهر تهران نسبت به ادغام اداره کل ایثارگران با بخش‌های دیگر در شهرداری تهران تذکر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری در جریان دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: اولین تذکر خطاب به هیات محترم رییسه است. متاسفانه طرح اصلاحیه مصوبه افزایش ساعت کار کارشناسی کمیسیون‌ها و کمیته‌ها که همچنان تعین تکلیف نشده و من تقاضا دارم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. 

او ادامه داد: تذکر دوم در مورد شنیده‌ها و صحبت‌هایی است که در مورد ادغام اداره کل ایثارگران با بخش‌های دیگر در شهرداری تهران به گوش می‌رسد. اداره کل ایثارگران تنها مرجع ایثارگران شاغل در شهرداری تهران برای پیگیری امور خودشان هست اما متاسفانه به گوش می‌رسد که شهرداری تهران قصد ادغام این اداره کل را دارد. 

نظری گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که به حقوق قانونی ایثارگران آنطور که باید پرداخته نمی‌شود و شهرداری این حقوق را اعمال نمی‌کند، از جمله پست ستاره‌دار کارکنان شهرداری و مشخصا فرزندان شهید که با توجه به قانون نص صریح قانون ششم و پنجم توسعه کشور، همتراز با جانباز ۵۰ درصد به بالا محسوب می‌شوند و باید پست ستاره‌دار برای آن‌ها هم اعمال شود. اما در عمل این اقدام اجرا نمی‌شود. 

او تاکید کرد: متاسفانه اگر اداره کل ایثارگران درحوزه‌های دیگری ادغام شود قطعا اینطور پیگیری‌ها کمتر هم ظهور و بروز خواهد داشت. لذا باید از انجام چنین تصمیمی صرف نظر شود.

 

حقوق ساعت کار شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر