کد خبر: 1061137 A

مسئول خوابگاه‌های دانشگاه خبر داد:

مسئول خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر وضعیت اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های این دانشگاه براساس موج چهارم کرونا در کشور را تشریح کرد و گفت: فاز بعدی اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه پس از عبور از موج چهارم کرونا و تثبیت شرایط انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا باقری درخصوص اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه گفت: اسکان دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا به صورت فازی صورت می‌گیرد که هر فاز بطور متوسط ۴۵ روز است.

وی افزود: برای کاهش تراکم در خوابگاه‌ها و امکان استفاده گروه‌های مختلف، در هر فاز گروه‌های مشمول براساس شرایط آموزشی تعیین می‌شوند.

مسئول خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در حال حاضر، فاز ششم اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه در جریان است که پیش از ابتدای اسفند ۹۸ شروع شده و تا ۳۱ فروردین ادامه دارد.

باقری خاطرنشان کرد: تمام دانشجویان مشمول اسکان در خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شهرهای غیربومی هستند.

وی گفت: از ۱۹ فروردین ماه ورود دانشجویان جدید از شهرستان به خوابگاه‌های دانشگاه ممنوع شده که علت این تصمیم نیز به منظور کاهش تردد بین‌شهری و همچنین کاهش مخاطرات خوابگاه در وضعیت قرمز شهر تهران است.

مسئول خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: باتوجه به ممنوعیت پذیرش در شرایط فعلی، برگه تاییدیه بهداشتی صادر نمی‌شود.

باقری افزود: پیش از این برگ تاییدیه بهداشت جهت غربالگری ایشان پیش از ورود به خوابگاه توسط مرکز بهداشت دانشگاه صادر می‌شد و البته برخی دانشجویان از مراکز درمانی و بیمارستانی معتبر نیز برگ تاییدیه اخذ می‌کردند.

وی ادامه داد: خوابگاه‌های این دانشگاه همچنان باز هستند و دانشجویانی که پیش از ۱۹ فروردین در خوابگاه‌ها ساکن بودند، همچنان امکان سکونت برای ایشان فراهم است.

مسئول خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: فاز بعدی اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه پس از عبور موج چهارم کرونا و تثبیت شرایط از سر گرفته خواهد شد.

شهر تهران مراکز درمانی دانشگاه اسکان خوابگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر