کد خبر: 1059310 A

طی قرائت گزارش حسابرسی سال ۹۴ سازمان زیباسازی مطرح شد؛

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: دربند ۱۶ گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی در سال ۹۴ حدود ۱۴۱ میلیارد ریال از قراردادهای منعقده سال مالی مورد نظر به صورت ترک تشریفات بوده که ما باید بدانیم دلایل این ترک تشریفات چیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی شهر در سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفت. 

مجید فراهانی رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر ضمن قرائت گزارش گفت: حسابرسی از سازمان زیباسازی شهر تهران در سال ۹۴ توسط موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با درجه کیفی الف انجام شد. حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۵ بند (بندهای ۴ تا ۱۸ ) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است. 

او افزود: گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد. علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار موارد مندرج در بند ۴، وضعیت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران و عملکرد مالی و جریان وجوه نقدی آن را برای سال مالی مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است. 

فراهانی افزود: گزارش مطلوب یک نوع گزارش است که در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی را از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می‌گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد. 

فراهانی با اشاره به ارزیابی انجام شده از گزارش حسابرس گفت: ارزیابی ما از گزارش حسابرس این است که کلیه صورتهای مالی وگزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان نشان دهنده‌عدم رعایت شفافیت درصورت‌های مالی وقراردادها و در مباحث مالیاتی است. به طوری که سازمان زیباسازی شهر تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است. 

در ادامه جهانگیری رضایی حسابرس منتخب شورا گزارش این سازمان را قرائت و گفت: این گزارش مربوط به سال ۹۴ است. با تلاش شورا در حال حاضر انتخاب حسابرس برای حسابرسی سال‌های دیگر شهرداری تهران به روز شده و الان برای سال ۹۹ حسابرس منتخب شورا تعیین شده و بخش‌های عمده نواقص ذکر شده در گزارش ذکر شده در سنوات قبل رفع شده است. 

رضایی گفت: به نظر این موسسه به استثنای موارد مندرج بند ۴ صورت‌های مالی یاد شده وضعیت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران در سال ۹۴ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی سازمان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق ضوابط گزارش‌گری موضوع قرارداد نشان می‌دهد. 

سپس سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در. واکنش به این گزارش گفت: بر اساس ماده ۷۱ وظیفه ما این است که به نمایندگی از حقوق شهروندان صورت‌های مالی سالیانه شهرداری و سازمان‌های وابسته از موضع وکلای صاحبان سهام با استفاده از انتخاب حسابرس رسمی کنترل کرده و اظهار نظر کنیم. 

رسولی افزود: در مواردی حسب گزارش حسابرس به صورت واضح و آشکار حقوق شهروندان توسط ارکان وقت سازمان مورد صیانت قرار نگرفته است. دربند ۱۶ گزارش حدود ۱۴۱ میلیارد ریال از قراردادهای منعقده سال مالی مورد نظر به صورت ترک تشریفات بوده که ما باید بدانیم دلایل این ترک تشریفات چیست. البته قانون مناقصات عمومی این حق را به مقامات تصمیم گیر داده اند اما ما به عنوان مجمع باید از چرایی آن آگاه باشیم لذا یکی از بندهایی که کمیسیون بودجه از مدیرعامل فعلی توضیحاتی خواستند در همین زمینه است. 

او ادامه داد: در بند ۱۴ گزارش مبلغی از منابع درآمدی سازمان وصول شده ولی بر خلاف قانون به حساب خزانه متمرکز شهرداری واریز نشده و تقاضا کردیم که ظرف یک ماه گزارش رسمی آن داده شود و نسبت به واریز این مبلغ اقدام کنند. دربند ۱۲ باغ اتحادیه از محل منابع این سازمان خریداری شده اما هنوز پس سال‌ها سند آن به نام شهرداری و سازمان زیباسازی صادر نشده است. 

رسولی اضافه کرد: نوع اقداماتی که باید صورت گیرد از این جنس است. مورد دیگر بند ۳ - ۸ است. طبعا حسابرس محترم در رسیدگی به صورت‌های مالی در بحث اسناد دریافتنی به این نیتجه رسیدن بخش قابل توجهی از مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول نشده است یا بدون مطالعات لازم در ردیف مطالبات مشکوک الوصول گزارش شده است. 

به گزارش ایلنا، گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی در سال ۹۴ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

شاخص شورای شهر تهران شهرداری تهران قانون سازمان زیباسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر