کد خبر: 1058821 A

طرح واکسیناسیون پاکبانان مناطق از دیروز آغاز شده است. همچنین طرح ایمن سازی کارگران پسماند پزشکی شهرداری تهران از فردا آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره واکسیناسیون کارگران پسماند پزشکی، کارگران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا و پاکبانان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران گفت: به موازات ورود واکسن به کشور جزو اولین گروهایی بودیم که درخواست کردیم تا کارگران پسماند پزشکی سازمان مدیریت پسماند در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند. البته وضعیت تهران از منظر تعداد پاکبانان و کارگران حوزه پسماند متفاوت است و قابل قیاس با دیگر شهرها نیست.

او با تاکید بر اینکه متولی کار واکسیناسیون، وزارت بهداشت است و اولویت نخست نیز با کادر درمان است، افزود: با این حال با پیگیریهایی که انجام شد درخواست کردیم که به دلیل اینکه کارگران پسماند  پزشکی نیز مانند کادر درمان مستقیما با پسماندهای کرونایی در داخل و خارج از بیمارستانها مواجه هستند در اولویت ویژ ای قرار داده شوند که این امر محقق و در گام اول این سهمیه به ما اختصاص داده شد و از امروز یا فردا واکسیناسیون این افراد که در فرایند جمع آوری ، انتقال،  دفع و دفن پسماندهای پزشکی دخیل هستند آغاز می شود.

به گفته مدیرعامل سازمان پسماند تا کنون برای کارگرهای پسماند پزشکی و کسانی که در این سازمان به صورت مستقیم با ویروس درگیر هستند، حدود ۵۰۰ دز اختصاص داده شده است.

علیپور با بیان اینکه در گام دوم واکسیناسیون همه ۱۴ هزار پاکبان شهر تهران مد نظر هستند، ادامه داد: بعضا خبرهایی شنیده می شود که در برخی شهرها چند نفر از پاکبانان واکسینه شدند که البته ما خیلی به این مساله اعتقاد نداریم که خودمان تعداد محدودی را واکسینه کنیم و فقط جنبه خبری آن را در نظر بگیریم  بلکه تابع مقررات کلی کشور و تقسیم بندی هایی  که انجام شده هستیم. از آنجا که پاکبانها نیز با پسماندها سرو کار دارند و بخش زیادی از این پسماندها که در منازل تولید می شود  شامل ماسک و پسماندهای کرونایی مبتلایان است، مکاتبه ای در خصوص واکسینه کردن این افراد نیز انجام شده که در این باره نیز وزارت بهداشت بر اساس اولویت ها برای هر منطقه به صورت مجزا سهمیه هایی را در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر، او با اشاره به اینکه هر منطقه به دانشگاه علوم پزشکی و یا اداره بهداشت منطقه خود مراجعه می کند و واکسیناسیون پاکبانان مناطق بر اساس تقسیم بندی انجام شده، گام به گام و تدریجی انجام می شود، گفت: روز گذشته  واکسیناسیون تعدادی از پاکبانان منطقه ۹ آغاز و به صورت موازی در همه مناطق بر اساس سهمیه بندی های وزارت بهداشت در چند مرحله  انجام خواهد شد.

 

درمان شهرداری تهران مد واکسیناسیون مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر