کد خبر: 1057793 A

حکم قصاص رپر معروف صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حمید صفت» رپر معروف در روز ۲۴ مرداد سال ۹۶ با ناپدری ۶۶ ساله‌اش به‌نام هوشنگ درگیر شد و چند روز پس از این درگیری مرد سالخورده در بیمارستان جان باخت. متهم پس از دستگیری منکر قتل شد، ولی درگیری را قبول کرد و گفت: روز حادثه با مقتول بحثم شد و یک گلدان برداشتم و به دیوار کوبیدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم و ضربه‌ای به‌صورتش زدم. همسایه‌ها با شنیدن صدای دعوا مقابل خانه ما آمدند و در نهایت دعوا خاتمه یافت.

در آذرماه سال گذشته بازپرس جنایی تهران، این رپر معروف را در مرگ ناپدری‌اش مجرم شناخت و برای وی به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر کرد تا این پرونده جنجالی برای محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده شود.

در روزهای پایانی سال ۹۹ دو جلسه دادگاه برای حمید صفت به اتهام قتل ناپدری‌اش در دادگاه کیفری یک استان و به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد. در دومین جلسه دادگاه که در تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۹۹ برگزار شد، او آخرین دفاعیات خود را مطرح کرده و نماینده دادستان بازداشت وی را از دادگاه درخواست کرد. حمید صفت بعد از پایان این جلسه در اسفندماه سال گذشته روانه زندان شد.

درنهایت قضات دادگاه پس از شور و مشورت در این خصوص تصمیم‌ نهایی خود را اعلام کرده و حمید صفت به قصاص محکوم شد.

حمید صفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر