کد خبر: 1057494 A

آیین‌نامه «شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، با برنامه ریزی‌ها و پیگیری‌های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاست‌های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت و هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی، دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر پژوهش برای مسائل آموزش و پرورش، حرکت در مسیر سیاست پژوهش محوری و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت نهادهای پژوهشی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و با عنایت به مذاکرات جلسه شورای معاونان وزارت و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، «آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

با برنامه ریزی‌ها و پیگیری‌های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاست‌های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت و هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی، دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر پژوهش برای مسائل آموزش و پرورش، حرکت در مسیر سیاست پژوهش محوری و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت نهادهای پژوهشی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و با عنایت به مذاکرات جلسه شورای معاونان وزارت و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، «آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

هدف از تشکیل این شورا، سیاست‌گذاری در زمینه مدیریت امور تحقیقاتی، توسعه و اشاعه پژوهش، نوآوری و خلاقیت در وزارت آموزش و پرورش، هماهنگی و سازمان‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری نهادهای تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش به‌منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش و تحقق هدف‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تقویت و ترویج روحیه پژوهشگری و نهادینه‌سازی استفاده مؤثر از یافته‌های پژوهشی و نوآوری و پژوهش محوری در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آموزشی از صف تا ستاد و سیاست‌گذاری برای جلب همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای ملی و بین‌المللی و افراد مرتبط با پژوهش و نوآوری است.

وظایف و اختیارات این شورا، تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان تحقیقاتی و خلاقیت و نوآوری در وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، بررسی نیازهای پژوهشی و اطلاعاتی و تصویب جهت‌گیری‌های اصلی پژوهشی و توسعه نوآوری و خلاقیت در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش (از سطح ستاد تا مدرسه) و… است.

دبیرخانه این شورا در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مستقر است و همکاری تمام بخش‌های وزارت آموزش و پرورش و با پژوهشگاه مطالعات، برای اجرایی شدن مفاد آیین‌نامه مورد انتظار است.

آموزش و پرورش خلاقیت وزیر آموزش و پرورش سیاست برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر