کد خبر: 1056161 A

وزارت بهداشت:

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن تحلیل وضعیت کووید ۱۹ در استانها و شهرستانهای کشور، نسبت به روند صعودی بیماری در کشور هشدار داد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام وزارت بهداشت، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحلیل وضعیت کووید ۱۹ در استانها و شهرستانهای کشور در روز یکشنبه ۸ فروردین را اعلام کرد.

بر اساس نمودارهای کرونا در ۸ فروردین، علیرغم روند نزولی بیماری در استان خوزستان، به جهت روند صعودی سایر استان‌ها، روند کل کشور صعودی شده است؛ چنانکه خر بروز خیز چهارم سراسری، جدی است.

نمودارهای وضعیت کرونا در هشتم فروردین در فایل زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر