کد خبر: 1055713 A

تهیه ۴۰ برگ نقشه و گزارش در حوزه مخاطرات زمین‌شناختی شامل مخاطرات زمینلرزه، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم، ثبت یک محدوده ژئوپارک و انجام ۲۸ هزار آنالیز نمونه معدنی از جمله دستاوردهای سازمان زمین‌شناسی در سال گذشته بوده است.

به گزارش ایلنا، عملکرد این سازمان تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در سال جهش تولید از سوی دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه این سازمان ارائه شد. بر اساس این گزارش و بر مبنای عملکرد شاخص‌های اختصاصی ارزشیابی عملکرد؛ در بخش شناسایی و پی‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی پتانسیل‌های معدنی کشور،  میزان ۱۱۵ هزار کیلومتر مربع، به عنوان هدف کمی در نظر گرفته شد؛ بر همین اساس مقدار ۱۲۳ هزار کیلومتر مربع به‌ثمر رسیده که عملکرد نهایی سازمان از برنامه ابتدای سال پیشی گرفته است.

در زمینه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تهیه نقشه، ۵۰ ورقه نقشه/گزارش در دستور کار قرار گرفت که طی این مدت ۵۵ ورقه نقشه/گزارش در حوزه دریا و خشکی با مقیاس­‌های مختلف تولید و منتشر شده است و در بخش تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناختی شامل مخاطرات زمینلرزه، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم نیز ۳۰ برگ نقشه و گزارش به عنوان هدف در نظر گرفته شده که با همت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوط، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور موفق به دستیابی به ۴۰ برگ نقشه و گزارش شد.

همچنین در زمینه اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی (برداشت، پردازش، تعبیر و تفسیر، مدلسازی و معرفی مناطق امیدبخش) با وجود محدودیت جدی در منابع مالی و عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز، عملکرد ۳۵ هزار کیلومتر خطی با توجه به انجام پردازش، تعبیر، تفسیر و مدلسازی در راستای دستیابی به اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق به وسیله این روش محقق شد.

در عنوان شاخص نمونه‌های آنالیز شده در آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تعداد ۲۸ هزار آنالیز نمونه معدنی به عنوان هدف در دستور کار قرار داشت که این مقدار تا پایان سال ۹۹ کاملا محقق شده است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ثبت یک محدوده ژئوپارک را نیز در بخش پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئوپارک‌های ایران در نظر داشت که خوشبختانه موفق به تحقق و معرفی یک محدوده در سال ۹۹ شده است.

گزارش‌های تحلیلی مجموعه داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور نیز یکی دیگر از موارد عملکردی این سازمان است که با توجه به هدفگذاری انجام شده، تعداد ۵ پیمایش استانی که نتایج و مدلسازی‌های آن بی‌شک در جهت سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخش معدن قابل کاربرد است، محقق شده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، دستیابی به نتایج مذکور با همت متخصصان و کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حالی رخ داده که محدودیت‌های جدی ناشی از همه گیری بیماری کرونا و کاهش اعتبارات در طرح‌های عمرانی این سازمان نسبت به سالیان قبل کاملا محسوس بوده، اما با این وجود اولویت برنامه‌ریزی سازمان تکمیل پروژه‌ها و مطالعات قبلی و به ثمر رساندن آن در پایان سال ۹۹ بوده است.

سازمان زمین‌شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر