کد خبر: 1049442 A

در بررسی اعتراض هیات تطبیق به مصوبه مرکز مأموریت‌های HSE شهرداری تهران و تغییر نام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، بهداشت و ایمنی محیط کار شهر تهران» اصرار بر اجرای مصوبه شورای شهر به تصویب اعضا رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه دویست و هفتاد و نهم شورای شهر تهران، بررسی اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «تمرکز مأموریت‌های HSE شهرداری تهران و تغییر نام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، بهداشت و ایمنی محیط کار شهر تهران» در دستور کار قرار گرفت. 

زهرا صدر اعظم نوری با قرائت گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: در نامه واصله از فرماندار محترم تهران به استناد دو بند این مصوبه رد شده که جای تعجب است چرا که این مدل برخورد با مصوبات درست نیست و منطبق با آیین نامه‌های مربوطه نیست. 

نوری گفت: نامه فرمانداری مورد بررسی قرار گرفت و در چهار بند پاسخ فرمانداری داده شد. در این نامه اعلام شد که این اقدام شورا متناسب با قوانین بالادستی است. 

او در ادامه مفاد نامه را قرائت کرد و گفت: عنوان صحیح مصوبه، «تمرکز ماموریت‌های HSE شهرداری تهران و تغییر نام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، بهداشت و ایمنی محیط کار» می‌باشد و شورای اسلامی شهر تهران بدون ایجاد اداره کل جدید صرفا با تغییر نام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و در راستای تمرکز ماموریت‌های HSE شهرداری تهران، مصوبه فوق را به تصویب رسانده است. 

نوری در ادمه بند دوم نامه را قرائت کرد و گفت: در خصوص موارد مطروحه در بند ۱ نامه مزبور، نظر به اینکه بند‌های ۳ و ۸ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، مقرر می‌دارد که اجرای مصوبات شورا بدون ایجاد اختلال در جریان عادی امور شهری و تجویز به نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری می‌باشد، در مفاد این مصوبه هیچگونه وضع قاعده‌ای که مخل جریان عادی امور شهری باشد مشاهده نگردید. 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به مفاد بند ۲ نامه فوق، با عنایت به اینکه وظایف تعریف شده برای حوزه ماموریتی HSE حسب استاندارد‌های جهانی و وفق قوانین و مقررات جاری کشور با وظایف سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران به ویژه در بحث پیشگیری و کاهش خطر دارای همپوشانی بوده و اقداماتی موازی تلقی می‌شود، مصوبه موصوف به منظور مدیریت صحیح و یکپارچه گی سیاست‌ها و برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی و انسجام در اقدامات اجرایی تهیه و تصویب شده است. 

نوری افزود: به استناد مفاد ماده اول مصوبه «اساسنامه سازمان مدیریت بحران شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۶۴۲/۸۰۹۷به تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۵مصوب شورای اسلامی شهر تهران به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی، تصمیم سازی و پیگیری عملیات اجرایی ستاد مدیریت بحران شهر تهران، مرکز مدیریت بحران شهر تهران به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تغییر عنوان یافت. 

او در پایان تاکید کرد: از این رو با نظر به موارد فوق، مصوبه مدنظر نه تنها مغایرتی با اسناد و قوانین فرادست و وظایف احصا شده برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ندارد، بلکه دقیقاً در جهت تحکیم، تقویت و کمک به پیشبرد و اجرای بهینه وظایف شهرداری‌ها بر اساس قانون مدیریت بحران کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ می باشد.

در ادامه سید ابراهیم امینی نظر گزارش حقوقی و نظارت را قرائت کرد و گفت: هیات تطبیق دو ایراد گرفته است که در ایراد اول مغایرت بدون اینکه مشخص شود کدام یک از بندهای مصوبه با قانون 80 شوراها مغایرت دارد اعلام شده است در نتیجه این ایراد وارد نیست. 

او ادامه داد: در ایراد دوم با توجه به اینکه قانون مدیریت بحران آنچه که بر عهده سازمان مدیریت بحران گذاشته است شامل برنامه ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیش گیری، کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد پس از وقوع حوادث و سوانح می شود و با توجه به تبصره یک ماده واحده این مصوبه، تغییر نام سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران به نظر می رسد عنوان جدیدی باشد و با توجه به اینکه این نام برای کل کشور است و برای یک سازمان نیست از این نظر این عنوان با آنچه که در حیطه تخصصی سازمان مدیریت بحران است مغایرت دارد. 

امینی گفت: از آنجایی که حفظ بهداشت ایمنی و محیط کار برعهده سازمان مدیریت بحران نیست و وظیفه دستورالعمل های بهداشت حرفه ای و محیط کار برعهده شورای عالی حفاظت فنی جهت تامین حفاظت فنی و وزارت بهداشت برای جلوگیری از بیماری ها و بهداشت محیط کار و کارگر و محیط کار گذاشته شده است. لذا این ایراد فرمانداری وارد است چرا که قانون فرادستی تشکیلاتی را برای کل کشور تایید کرده و تغییر نام تهران برخلاف قانون مدیریت بحران و قوانین فرادستی از نظر حقوقی ایراد دارد. 

سید حسن رسولی در ادامه با قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دو بند ایرادی که فرمانداری به این مصوبه گرفته  مبنی بر اینکه از اجرای مصوبه جلوگیری کنید در اختیارات هیات تطبیق و آقای فرماندار نیست. 

او ادامه داد: تا قبل از اصلاح قانون مدیریت بحران در مجلس در شهر تهران برخلاف سایر استان ها، فرماندهی بحران با شهردار تهران بوده که مجلس این قانون را تغییر داد و امروز شهردار تهران مسئول مدیریت بحران پایتخت نیست. 

رسولی افزود: لذا ایراد گرفته شده  با توجه به اصلاح قانون فاقد وجاهت قانونی است. 

او با اشاره به ایراد دوم فرمانداری گفت: نقطه نظرات آقای فرماندار را اصلاح می کنیم ضمن اینکه باید تایید وزارت کشور را نیز باید در بخش شرح وظایف داشته باشیم و نظر ما تاکید بر اجرای مصوبه است. 

نوری در ادامه گفت: پیشنهاد می دهم که بر نظر شورا اصرار داشته باشیم و بحث راجع به عنوان را با توجه به اساسنامه تغییراتی ایجاد کنیم تا کامل شود نه اینکه این بخش را حذف کنیم. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به اصرار بر اجرای مصوبه شورای شهر تهران رای مثبت دادند.

سلامت شورای شهر شهر تهران شهرداری تهران مدیریت بحران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر