کد خبر: 1046249 A

اعضای شورای شهر تهران به سهم ۴ درصدی بخش مصارف حوزه معماری و شهرسازی بودجه سال آینده شهرداری تهران رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان بررسی بخش مصارف بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران، بررسی مصارف بخش معماری و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. 

سید حسن رسولی با قرائت گزارش کمیسیون تلفیق گفت: در بخش مصارف دو هزار میلیارد تومان هزینه که معادل ۴ درصد کل بودجه است برای بخش مصارف حوزه معماری و شهرسازی در نظر گرفته شده است. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران با ۱۸ رای موافق بودجه مصرفی حوزه معماری و شهرسازی به تصویب رسید.

 

بودجه شورای شهر تهران شهرداری تهران معماری مصارف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر