کد خبر: 1041945 A

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری؛

اعضای شورای شهر تهران با افزایش ۳۰ میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان بررسی کلیات درآمدی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران پیشنهادی از سوی زهرا صدر اعظم نوری مبنی بر افزایش ۳۰ میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی بررسی شد.  

زهرا صدراعظم نوری در توضیح این پیشنهاد گفت: پیشنهاد شهرداری افزایش ۳۰ میلیاردی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی است اما براساس بررسی‌ها فرایندی که طی می‌شود خیلی بیش از این هزینه بر است. 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: برای هر تن پسماند در حدود ۱۶۰۰ تومان مبلغ در نظر گرفتند در حالی که هزینه‌ی آن خیلی بیشتر از این است. با بررسی با شهرداری به این جمع‌بندی رسیدیم که این رقم افزایش یابد و به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در هر تن برسد. 

نوری گفت: پیشنهاد می‌کنم با این افزایش موافقت شود واگرچه سرجمع درآمد را بالا می‌برد اما در جاهای دیگر آن را تعدیل می‌کنیم. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران با ۱۶ رای موافق با پیشنهاد افزایش ۳۰ میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی موافقت کردند و بهای خدمات پسماند ساختمانی در بودجه سال آینده از ۳۰ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان ارتقا یافت.

 

زهرا صدر اعظم نوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر