کد خبر: 1041792 A

اعضای شورای شهر تهران کلیات درآمدی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران بررسی بخش درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. 

سید حسن رسولی با قرائت گزارش کمیسیون تلفیق درباره ردیف‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ گفت: پس از ارائه بودجه در تاریخ ۵ بهمن ماه توسط شهردار تهران، بررسی سرفصل‌های بودجه در کمیسون‌ها انجام و براساس برنامه زمان‌بندی باید این بودجه بررسی و تا تاریخ ۱۰ اسفند به هیات تطبیق ارائه شود و سیر مراتب تصویب را طی کند. 

او در ادامه درباره ردیف‌های درآمدی بودجه سال ۱۴۰۰ با قرائت ارقام اصلی درآمدی گفت: براساس بخشنامه وزارت کشور، امسال برخلاف سنوات قبل تمامی بارمالی تبصره‌های بودجه شهرداری‌ها از جمله شهرداری پایتخت نباید به صورت باز باشد و باید دارای ردیف مشخص باشد. 

رسولی سپس با قرائت اجزا ردیف‌های بودجه ۱۴۰۰ گفت: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲۹ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان است. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۹۲۵ میلیارد تومان و بهای خدمات و موسسات انتفاعی شهراری ۴۸۷ میلیارد تومان است. 

خزانه دار شورا افزود: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۷۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و کمک‌های اهدائی دولت و سازمان‌های دولتی ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

او گفت: برای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ۱۰ میلیارد تومان به عنوان منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. فروش اموال غیرمنقول ۷هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان، فروش اموال منقول ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و فروش سرقفلی دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

رسولی گفت: ردیف سایر ۷۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۵ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان، وام‌های دریافتی هزار و ۸۴۵ میلیون تومان، انواع اوراق مشارکت و اسناد و سهام ۴ هزار و ۷۱ میلیارد تومان است. 

او گفت: سرجمع سرفصل ردیف‌های درآمدی ۴۸هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان است. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، کلیات درآمدی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

بودجه سهام شورای شهر تهران شهرداری تهران قانون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر