کد خبر: 1041745 A

لاشکی تاکید کرد:

معاونت حقوقی و امور مجلس تنها معاونتی است که پشتیبانی حقوقی و قانونی از تمامی برنامه‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش را در سطح ستاد و استانها برعهده دارد و ازاین منظر بسیار اثرگذار و پراهمیت است.

به گزارش ایلنا، احمدی لاشکی در نشست کارکنان معاونت حقوقی و امور مجلس با وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بسیار روز مبارک و خجسته‌ای است که میزبان وزیر نجیب، پرکار و پی گیر در حوزه تعلیم و تربیت هستیم گفت: کارکنان این معاونت ایثار گرانه با وجود حجم کارگسترده مشغول انجام وظیفه هستند و ما حصل تلاش آنان کاهش درصد بروز تخلفات اداری، مستندسازی املاک فاقد سند و تعامل سازنده با مراجع قانونگذاری بویژه مجلس شورای اسلامی است

وی خاطر نشان کرد: در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری رو یکرد پیشگیری و آموزش را درپی گرفته‌ایم. در حوزه حقوقی، تنقیح قوانین را در اولویت کار داریم که امیدواریم پیشرفت خوبی داشته باشیم. همچنین برای مستندسازی املاک ردیف بودجه مستقل در بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده‌ایم که در صورت تصویب نهایی برنامه جدی برای انجام این مهم خواهیم داشت. از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز ۱۳۵۰ سند مالکیت و برای ۷۰۰۰ جلد سند مالکیت تک برگی صادر شده است

معاون حقوقی وامور مجلس خواستار الکترونیکی کردن با یگانی پرونده‌های حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری شد و گفت: این ساماندهی جزو ضروریات است. وی همچنین در خصوص کاهش ساعات اضافه کار کارکنان ستادی مطالبی را عنوان کرد و خواستار مساعدت بیشتری در شرایط فعلی شد.

احمدی لاشکی در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس نیز خاطر نشان کرد و سعی شده است بیشترین استفاده را از ظرفیت عالی مجلس شورای اسلامی برای تقویت برنامه‌ها و اجرای آن‌ها داشته باشیم.

تعلیم و تربیت معاون نمایندگان مجلس وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر