کد خبر: 1038538 A

با ابلاغ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ با عنوان ماده واحده «عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۱/۵/۲۲)» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و توسط رئیس جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان ابلاغ شده است. 

گفتنی است بر اساس این مصوبه، به ترکیب اعضاء شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که شامل وزیر علوم، معاون آموزشی وزارت علوم، معاون پژوهشی وزارت علوم، رییس سازمان پژوهش‎‌های علمی و صنعتی ایران، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، دبیر شورای عالی برنامه‎‌ریزی وزارت علوم، چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‎‌ها و مؤسسات پژوهشی، دبیر شورا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است، رئیس بنیاد نخبگان نیز اضافه شد. 

متن کامل ماده واحده «عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۱/۵/۲۲)» به شرح ذیل است: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنیاد ملی نخبگان

ماده واحده «عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۱/۵/۲۲)» که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد: 

ماده واحده - یک بند جدید به شماره بند ۱۰ در ترکیب اعضاء شورای هدایت استعدادهای درخشان موضوع ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۱/۵/۲۲) به شرح ذیل الحاق می‌گردد: 

۱۰- رئیس بنیاد ملی نخبگان. 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی علوم تحقیقات و فناوری نخبگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر