کد خبر: 1035315 A

کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با درخواست صدور پروانه انتشار ۱۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با درخواست پروانه انتشار نشریات آوای پردیس، زیست سپهر، پرسپکتیو، دلتا، علمف همووت، مهمان ناخوانده، حسابداری و فناوری‌های نوین، Green Tech، سو و نور و ساینس موافقت شد. 

همچنین درخواست تغییرات در نشریه پژوهان (تغییر نام نشریه به آوند)، ساعی به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، سی‌سنگان، جاده عدالت، دغدغه سبز، آینه، صنعت و غذا، گفتمان امروز، قدم به صاحب امتیازی، علوم سیاسی، راستان، فرآیند، پایدیا، استصحاب، فقه پویا، دنیای صفر و یک، سره، ندا، آوای زمین و مراقبت موافقت به عمل آمد. 

در این جلسه همچنین با درخواست اعطای امتیاز حرفه‌ای به نشریه چرخه نیز موافقت شد و مقرر شد، بنا بر درخواست نشریات دانشجویی امکان انتشار الکترونیک نشریات در سامانه stdpubut. ac. ir فراهم شود.

 

اقتصاد انجمن علمی جاده دانشگاه تهران زمین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر