کد خبر: 1033923 A

رییس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور ضمن اشاره به ضرورت انجام مطالعات تحلیل خطر و ریسک سوانح طبیعی گفت: ما در این راستا همکاری مشترکی با پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی داریم.

به گزارش ایلنا، مهدی رهنما در جلسه تبادل نظر درباره ضرورت انجام مطالعات تحلیل خطر و ریسک سوانح طبیعی اظهار کرد: در بیشتر فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور نیازمند انجام مطالعات تحلیل خطر و ریسک سوانح طبیعی هستیم و امیدواریم بتوانیم در این راستا همکاری مشترکی با پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی تصریح کرد: هدف از انعقاد این تفاهمنامه ایجاد زمینه همکاری بین دو پژوهشگاه در راستای وظایف اساسنامه‌ای و در زمینه‌های مطالعاتی، پژوهش‌های کاربردی، آموزشی و علمی مرتبط با ارزیابی و مدیریت ریسک سوانح با منشاء آب و هوا شناختی و زمین شناختی با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات دو مجموعه است.

در ادامه این نشست محمد کاظم جعفری - رییس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی - گفت: در بحث ضرورت انجام مطالعات تحلیل خطر و ریسک سوانح طبیعی که رسالت اصلی مجموعه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی است، فعالیت‌های چشمگیری انجام شده است که می‌توانیم در توسعه و پیشبرد این موضوع همکاری پیرامون انجام پروژه‌های مطالعاتی مربوط به ارزیابی و کمی‌سازی ریسک‌های مربوط به پدیده‌های آب و هوا شناختی با پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور داشته باشیم.

به گفته وی تبادل نظر و همکاری درباره تعیین نیازهای پژوهشی کاربردی مشترک و اولویت بندی آن‌ها با رویکرد مدیریت ریسک و بحران چند مخاطره‌ای و همکاری برای انجام پروژه‌های مشترک مورد نیاز ارکان حاکمیتی کشور می‌تواند موضوعات مشترکی بین این دو مجموعه باشد که با کمک پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور انجام پذیرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، در این جلسه با توجه به ضرورت انجام مطالعات تحلیل خطر و ریسک سوانح طبیعی به عنوان پیش نیاز توسعه ریسک اندیشانه در کشور و به منظور هم افزایی اقدامات مراکز پژوهشی در حوزه موضوعات مرتبط با مخاطرات طبیعی تفاهمنامه‌ای مشترک میان این دو پژوهشگاه امضا شد.

سوانح طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر