کد خبر: 1033753 A

​نحوه برگزاری کلاس‌های دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم نیز همچون ترم گذشته بصورت آنلاین از طریق سامانه‌ی LMS و بصورت استانی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ تا امروز ۱۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. 

دانشجویان از ۲۶ بهمن ماه لغایت ۶ اسفند ماه برای حذف و اضافه فرصت دارند، دانشجویانی که در فرجه انتخاب واحد، انتخاب واحد نکنند در فرجه حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند. 

برگزاری امتحانات پایان ترم ۱۱ خرداد ماه الی ۶ تیر ماه انجام خواهد شد. 

همچنین از نیمه دوم بهمن ماه به بعد به مرور کلاس‌ها آغاز می‌شود. درخواست وام و درخواست مرخصی تحصیلی، همزمان با شروع انتخاب واحد صورت می‌گیرد. 

نحوه برگزاری کلاس‌ها نیز همچون ترم گذشته به صورت آنلاین از طریق سامانه‌ی LMS و به صورت استانی انجام می‌شود.

دانشگاه پیام نور برگزاری نحوه کلاس سال تحصیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر