کد خبر: 1032896 A

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی سامانه پایش نحوه آموزش و میزان حضور دانش آموزان در مدارس با توجه به شیوع کرونا خبر داد و گفت: در این سامانه شاخص‌های آموزشی به صورت روزانه انجام شود.

به گزارش ایلنا، کمرئی در مراسم معارفه مدیرکل جدیدایلام که در روز دوشنبه 13بهمن در ایلام برگزارشد، از پایش شاخصهای آموزش در مدارس کشور به طور مستمر و روزانه خبرداد.

وی افزود: شیوع کرونا شرایط تعلیم و تربیت را در کشور به طور خاص تحت تاثیر قرار داده، که برای نشان دادن میزان حضور دانش آموزان در مدارس سامانه ای در این راستا طراحی شده است.

عضو شورای معاونین وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: دشوارترین کار وزارت آموزش و پرورش در ایام کرونا، نظارت بر عملکرد فعالیت مدیران، معلمان در مدارس کشور است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: شیوه آموزش حضوری و غیر حضوری با توجه به شرایط مختلف شیوع کرونا در مناطق کشور بسیار متفاوت است و به همین دلیل در حال حاضر با مشکلاتی در راستا آموزش مواجه هستیم.

کمرئی گفت: وزارت آموزش و پرورش در کلیه حوزه ها به ویژه حوزه متوسطه، الگوی های پنج گانه نظارت بر تعلیم و تربیت را طراحی کرده، که مدیران و معلمان مربوط به هر مقطع وضعیت فعالیت خود را در این الگوها بارگذاری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، مناطق و حوزه ها، بطور دقیق از حیث نحوه دایر بودن و همچنین نحوه انجام فعالیت های آموزشی مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت، افزود: هر نوع فعالیت و تدریس در کلاس های درس توسط گروه های آموزشی، معاونین و کارشناسان حوزه آموزش در سامانه نحوه آموزش بارگذاری و ثبت خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در شرایط غیرحضوری تا حدودی در شیوه آموزش با ابهاماتی مواجه هستیم که برای رفع این ابهامات نیازمند توجه والدین دانش آموزان در این حوزه هستیم.

کمرئی افزود: مهم ترین نظارت بر فرآیند آموزش، تربیت و یادگیری در شرایط فعلی بر عهده خانواده ها است و آنان باید نسبت به حضور فرزندان خود به صورت حضوری در مناطق مصوب شده و چه در بستر فضای مجازی از موقعیت یادگیری اطمینان حاصل کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش نظارت گسترده برای شیوه صحیح آموزش، تعلیم و تربیت در سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: برای افزایش این نظارت ها و ارتقا کیفیت آموزش، نیازمند همراهی و همکاری والدین دانش آموزان نیز هستیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: نظارت دقیق والدین بر نحوه آموزش صحیح دانش آموزان منجر می شود در مواقعی کاستی ها ،کمبودها و اشتباهات شیوه آموزش در یک منطقه رفع شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر