کد خبر: 1032246 A

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از تصویب افزایش ۵۵ درصدی حق مرتبه اعضای هیات علمی مطابق شیوه نامه (مدل الف) در جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، با تشریح مصوبه روز گذشته هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر «طرح نظام پرداخت اعضای هیات علمی نوع الف و ب»، گفت: اعضای هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با پیشنهاد محمدمهدی طهرانچی مبنی بر افزایش حق مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه (مدل الف) مبتنی بر شیوه‌نامه پیشنهادی موافقت کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: مطابق این شیوه‌نامه و در راستای سیاست‌های ابلاغی ۳۷۱۳۲/۱۰ مورخ ۹۸/۸/۴ رئیس و دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اعضای هیات علمی، در این جلسه با شیوه‌های همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی به صورت «الف» و «ب» موافقت شد.

وی افزود: این طرح در راستای افزایش انگیزه و استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است.

 فداکار به فعالیت‌های علمی و آموزشی اعضای هیأت علمی تمام وقت (مدل الف) اشاره کرد و گفت: مطابق این طرح «عضو هیات علمی تمام وقت الف» موظف به انجام نظام‌مند ۳۲ ساعت کار علمی در هفته (ثبت شده در سیستم حضور و غیاب) یا معادل آن در زمینه آموزش، پژوهش تحصیلات تکمیلی (راهنمایی پایان‌نامه و رساله دکتری) و پژوهش‌های برون سازمانی و فعالیت‌های فناورانه و مشاوره و یا داوری مقاله یا رساله و مشاوره فرهنگی تربیتی دانشجویان و مشارکت در کسب درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه و مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرایی و نظارتی، آموزش‌های کوتاه‌مدت، مدیریت آزمایشگاه‌ها و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از سوی دانشگاه است.

وی ادامه داد: عضو هیات علمی تمام وقت (مدل ب) موظف به انجام نظام‌مند ۱۶ ساعت کار علمی در هفته مشتمل بر آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی (راهنمایی پایان‌نامه و رساله دکتری) است. در مدل «ب» حق مرتبه نسبت وضعیت فعلی با توجه به کاهش ساعات حضور و موظفی کاهش می‌یابد، اما هیات علمی تمام وقت است.

استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر