کد خبر: 1032222 A

اعضای شورای شهر تهران به افزایش ۲۵ درصدی نرخ پایه عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۰ رای مثبت داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۰ بررسی شد. 

محمد علیخانی با قرائت گزارش کمیسیون مشترک عمران و حمل و نقل و برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در این لایحه اعمال شد. بر این مبنا در ماده ۱ نرخ پایه عوارض از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین پایه رده معبر در تبصره ماده ۱ نیز تغییر جزئی کرده و ردیف الف ضریب ۱.۵، ردیف ب ضریب ۱، ردیف ج ۰/۸ درصد و ردیف د ۰/۶ درصد تغییر کرده است. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به افزایش ۲۵ درصدی نرخ پایه عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۰ رای مثبت داند.

 

برنامه و بودجه حمل و نقل شورای شهر تهران جلسه شورای شهر تهران ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر